ABD’de Salgın Dönemi Federal Yardımları Usülsüz Kullanan Vakıf Alanya’dan Gayrimenkul Almış

Sadece bizim güzel ülkemiz Türkiye’de mi oluyor sandınız vakıf yolsuzluklarını? İnsan her yerde insan.

Bonus: Mersin terör saldırısı, CHP itibar suikasti.

İyi seyirler.

--

--

Gündemdeki ilginç haberler, tartışma yaratan konular, ve enteresan olaylar üzerine kendi üslubumda yorumladığım videolar yayınlıyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tonguç AKARCA

Gündemdeki ilginç haberler, tartışma yaratan konular, ve enteresan olaylar üzerine kendi üslubumda yorumladığım videolar yayınlıyorum.